The Dutch Healer Psychic reading en Mediamieke reading

Een mediamieke reading en een psychic reading zijn beide vormen van spirituele consulten die gericht zijn op het verkrijgen van informatie over iemands leven en toekomst. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Een psychic reading is gericht op het verkrijgen van informatie over iemands leven en toekomst door middel van het lezen van de energie van de persoon. De focus ligt op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke situatie, ervaringen uit het verleden, innerlijke obstakels en toekomstige mogelijkheden. De informatie kan worden verkregen door zich af te stemmen op de aura van de persoon en door middel van intuïtieve waarnemingen.

Je zou kunnen zeggen dat wij door middel van jouw energie lezen, gaan voorlezen uit jouw boek (biografie). Alles kan aanbod komen, jeugd, school, geld, familie, relationeel. Doordat een derde het uitspreekt, vertaalt en daar betekenis aan geeft zul je hele mooie inzichten gaan krijgen. The Dutch Healer zal na vaststellen van jouw energieprofiel een toekomst kunnen aanvoelen met duidelijke focuspunten, obstakels en eventuele mogelijkheden.

Aan de andere kant is een mediamieke reading gericht op het leggen van contact met overleden dierbaren en het ontvangen van bewijzen van hun aanwezigheid en boodschappen van hen. Het doel is om te bewijzen dat het leven doorgaat na de fysieke dood en om te helpen bij het helen van de rouw van de persoon.

In reading gaat min of meer in drie fases, namelijk:

1. Intake (5min): Bewijzen leveren met wie er contact is gelegd. The Dutch Healer moeten binnen een aantal statements exact aan kunnen geven met wie ze in contact zijn. Wanneer dit lukt kan de band en de communicatie tussen The Dutch Healers en de overledenen worden versterkt en uitgebouwd.

2. Kern (25min): In deze fase komt de overleden dierbaren min of meer echt tot leven. Hier proberen wij als The Dutch Healers onze cliënten en hun dierbaren met elkaar te verenigen en hen dit proces te laten ervaren. Details zoals karaktertrekken, gedeelde herinneringen en details op het gebied van relationele zaken, familiare zaken, werk, adressen en namen kunnen hier worden gedeeld. Hoe sterker de match en de verbinding hoe krachtiger deze reading zal zijn.

3. Boodschap (10min): Afronding door mooie boodschap van overleden aan jou. Je krijgt hier wat je nodig hebt op dit moment en niet wat je “EGO” nodig heeft.

Kortom, een psychic reading richt zich op het verkrijgen van inzicht in iemands leven en toekomst, terwijl een mediamieke reading zich richt op het leggen van contact met overleden dierbaren en het ontvangen van bewijzen van hun aanwezigheid en boodschappen.

Vraag een Reading aan:


    TDH** Psychic Reading  €60 per sessie  Duur: 60 min    
    TDH** Mediamieke Reading   €45 per sessie  Duur: 45 min  
    TDH** Combi readings  €90per sessie  Duur: max90 min

    **Team The Dutch Healers