Parapsychologie is de wetenschappelijke studie van paranormale fenomenen

Mediumschap is het vermogen om te communiceren met de geesten van overleden personen. Het is een praktijk die al eeuwenlang bestaat en die verschillende vormen kan aannemen, zoals het ontvangen van boodschappen van overleden geliefden, het oproepen van geesten tijdens seances of het ontvangen van informatie uit het hiernamaals via helderziende visioenen.

De oorsprong van mediumschap is niet precies bekend, maar het lijkt erop dat het al in de oudheid werd beoefend. In veel oude culturen werden geesten en voorouders vereerd en gevraagd om advies en begeleiding. Het leren van mediumschap kan op verschillende manieren gebeuren. Sommige mensen beweren dat ze van nature het vermogen hebben om met geesten te communiceren (child medium), terwijl anderen het leren door middel van training en oefening. Er zijn verschillende scholen en leraren die trainingen en workshops aanbieden om mediumschap te ontwikkelen en te verfijnen oa  https://www.arthurfindlaycolle...

Hoewel mediumschap voor sommigen een belangrijk onderdeel van hun spirituele praktijk is, wordt het door de wetenschappelijke gemeenschap over het algemeen niet erkend als een bewezen fenomeen. 

Parapsychologie is de wetenschappelijke studie van paranormale fenomenen, zoals telepathie, helderziendheid, psychokinese, en mediumschap. Parapsychologen proberen deze fenomenen te onderzoeken en te begrijpen door middel van experimenten en observaties, met behulp van wetenschappelijke methoden en principes.

Er zijn veel belangrijke studies uitgevoerd in de geschiedenis van de parapsychologie, waaronder:

  1. De Rhine-onderzoeken: Dit waren een reeks experimenten die werden uitgevoerd door J.B. Rhine en zijn collega's aan de Duke University in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. De onderzoeken richtten zich op telepathie en psychokinese en leverden enkele veelbelovende resultaten op.
  2. Het Ganzfeld-onderzoek: Dit is een experimentele methode die is ontwikkeld om telepathie te bestuderen. De methode bestaat uit het creƫren van een stimulusarme omgeving en het gebruik van ontspanningstechnieken om de ontvanger in een ontvankelijke toestand te brengen. Een aantal studies hebben veelbelovende resultaten opgeleverd, hoewel de resultaten niet altijd consistent zijn.
  3. Het Stargate Project: Dit was een onderzoeksprogramma van de Amerikaanse overheid in de jaren 70 en 80, gericht op het onderzoeken van psychische fenomenen zoals remote viewing en telepathie. Hoewel de resultaten van het programma geclassificeerd waren en niet openbaar werden gemaakt, zijn er verschillende declassificatiedocumenten vrijgegeven die suggereren dat sommige van de resultaten veelbelovend waren.
  4. Het Veritas Research Program: Dit is een recent onderzoeksprogramma gericht op het bestuderen van mediumschap, geleid door Dr. Julie Beischel en Dr. Gary Schwartz aan de University of Arizona. Het programma heeft veelbelovende resultaten opgeleverd die suggereren dat mediums daadwerkelijk contact kunnen maken met overledenen. Het Veritas Research Program ontdekte dat mediums gemiddeld 83% van de tijd correcte informatie konden geven over de persoon en de overledenen die bij hen waren. Dit suggereert dat mediumschap wellicht een echt fenomeen is.
  5. Het werk van psycholoog Dr. Daryl Bem van de Cornell University, waarbij hij experimenten uitvoerde naar telepathie en voorkennis. Hij ontdekte dat mensen soms informatie kunnen ontvangen over toekomstige gebeurtenissen voordat ze plaatsvinden, wat hij "pre-cognitie" noemt.
  6. De studie van neurowetenschapper Dr. Mario Beauregard van de University of Arizona, waarbij hij de hersenactiviteit van mediums tijdens het ontvangen van informatie van overledenen onderzocht. Hij ontdekte dat deze activiteit anders was dan die tijdens andere taken, wat suggereert dat het mediumschap een echte ervaring is.


Er lijkt een beperkt aantal Nederlandse organisaties te zijn die zich richten op het onderzoeken en bestuderen van parapsychologische verschijnselen. Het Parapsychologisch Instituut is een dergelijke organisatie, die zich bezighoudt met onderzoek naar telepathie, helderziendheid en uittredingen, en ook voorlichting, hulpverlening en cursussen aanbiedt op dit gebied